Paul in panel

29-11-2020

Onze Paul zat in het panel rond het thema 'Outreachend werken als antwoord op toegankelijkheid' op de eerste netwerkdag kaderend in het beleidsplan armoede van het lokaal bestuur Turnhout.   

Je kan de hele dag hier herbekijken.  Paul zit in het panel van het tweede thema (na de eerste pauze, vanaf 01:15:12).

Webinar: Mensen insluiten, armoede uitsluiten.