Warme woorden

HETGEVOLG - Stefan Perceval (theaterwerkplaats): " SAMEN PLANNEN vzw realiseert mee dromen die voor vele onmogelijk lijken.  Eva Gilis en haar team hebben een dynamiek die wars staat van een organisatie maar veeleer vertrekt vanuit de mensen die ze ontmoeten. SAMEN PLANNEN zet zich in van mens tot mens, zij begeleiden individueel om mensen terug sterker in de maatschappij te brengen.  Als HETGEVOLG zijn we graag de uitvalsbasis voor deze jonge organisatie die hard aan de weg timmert."

MEKANDERS - Tom De Ridder (sector VAPH, personen met een beperking): "Met SAMEN PLANNEN vzw richten Eva en Paul zich op de steeds groter wordende groep van mensen die uit de boot vallen. Op een warme en verbindende manier helpen ze mensen en hun omgeving om weer in hun kracht te komen.  Met een aanpak op mensenmaat en ongebonden door hulpverleningsregels of -procedures. De handen uit de mouwen.  Niet aan de zijlijn blijven staan, maar ondersteunend om mensen weer vleugels te geven. Bovenal werken ze niet enkel op individueel niveau.  Met hun SAMEN WARM initiatief willen ze ook regionaal dingen in beweging krijgen en bestaande warme bewegingen verbinden."

Vzw 't Antwoord - Tom Janssens (vereniging tegen armoede en sociale uitsluiting): "Ik ervaar SAMEN PLANNEN vzw als de lijm tussen verschillende organisaties.  Ze brengen organisaties samen, maar helpen ook mensen met kennismaken met de verschillende mogelijkheden in Turnhout op een zeer laagdrempelige en warme manier."

OCMW Ravels - Sem Erkens: "OCMW Ravels is met SAMEN PLANNEN vzw in contact gekomen via het project 'Buurtgerichte Zorg Ravels'.  Het project richt zich op een kwetsbare buurt in de gemeente Ravels.  Het streeft ernaar de leefbaarheid en de sociale cohesie in de buurt én de leefsituatie van de buurtbewoners te verbeteren door middel van een participatieve, integrale en multidisciplinaire aanpak, vanuit een gezamenlijke inzet van buurtbewoners en lokale zorg- en welzijnsactoren.  Als OCMW zijn we ons bewust van de afstand, de drempels en de logge structuren.  Deze elementen maken de kloof tussen het OCMW en de mens met zijn kwetsbaarheden steeds groter.  Het project 'Buurtgerichte Zorg Ravels' tracht de kloof te dichten en SAMEN PLANNEN vzw vormt een belangrijke partner in dit verhaal.  SAMEN PLANNEN vzw staat ons bij met raad en daad: van het delen van tips en tricks als het gaat om het outreachend, laagdrempelig en aanspreekbaar zijn, tot het leggen van contacten met buurtbewoners uit de buurt.  SAMEN PLANNEN vzw is er voor de organisatie en voor het individu, én dat is net de kracht van hun werking.  Eva en Paul verbinden mensen met mensen, mensen met organisaties en organisaties met organisaties.  Het zijn bruggenbouwers pur sang en daar maken zij het verschil."

LZ Team - Ils Verstraelen (GGZ, sector voor mensen met een psychische kwetsbaarheid): "Ik leerde SAMEN PLANNEN vzw kennen tijdens een vergadering van buurtgerichte zorg in Poppel. Hier bleek de vzw SAMEN PLANNEN (Eva Gilis en Paul) een duidelijke visie te hebben rond participatie.  Hoe kan een kwetsbaar iemand weer deelnemen aan de maatschappij en zijn/ haar burgerschap opnemen?  Ze kunnen als kleine vzw terugvallen op 2 sterkhouders, die elk vanuit hun expertise naar een bepaalde situatie kijken.  Ze werken face-to-face op vraag.  Hierbij zijn ze erg laagdrempelig naar de hulpvrager toe en kunnen, anders dan vaak in het reguliere hulpverleners circuit, de nodige tijd uittrekken om vertrouwen te winnen van de hulpvrager.  Op die manier kunnen ze aansluiten bij de echte vraag van de hulpvrager.  Ze kijken mee, op het tempo van de vrager, hoe deze terug kan participeren aan de maatschappij, op de manier waarop deze het wil.  Centraal staan de wensen en dromen van de vrager.  De sterkte van SAMEN PLANNEN vzw is dat ze zonder tijdsdruk, zonder gebonden te zijn aan de visie van grote organisaties, kunnen werken.  Er bestaan organisaties die mensen ondersteunen om hun plaats terug te zoeken in de maatschappij, maar vaak zijn deze gebonden aan tijd, methodiek, ...  Voor een bepaalde groep kwetsbare is die drempel al te groot en haken ze af. 

In tweede instantie zijn het twee inspirerende mensen die erg daadkrachtig handelen.  In Turnhout hebben ze in enkele maanden tijd een erg diverse groep samengebracht.  Divers zowel wat betreft aard van de kwetsbaarheid (vb. armoede, beperking, ggz problematiek) als aard van betrokkenheid van de deelnemer hierin (hulpverlener versus ervaringsdeskundig).  Onder de naam SAMEN WARM is er een denktank opgericht die maandelijks samen komt om na te denken over de vraag: hoe maken we onze leefomgeving warm en toegankelijk voor iedereen?  Maandelijks komen we samen rond -voorlopig- 2 thema's: Housing First: mogelijkheden? Moeilijkheden? Betaalbaar wonen? & Warme initiatieven: wat bestaat er? hoe vinden we elkaar?

Door een organisatie als SAMEN PLANNEN vzw wordt dit heel concreet.  Vaak blijft het bij vage dromen, wensen, soms al een belofte.  Maar concrete stappen worden er niet zo vaak en snel gezet.... Door mee in de denktank van SAMEN WARM te participeren merkt ik dat er heel concrete doelen worden gesteld en dat de stappen om die doelen te bereiken ook reëel worden uitgewerkt door SAMEN PLANNEN vzw...  De eerste bijeenkomst van SAMEN WARM vond plaats in oktober 2018 en ondertussen zijn er concrete plannen gemaakt die het makkelijker maken aan de organisaties en de gebruikers om elkaar beter te vinden.

Ik ben blij dat ik vzw SAMEN PLANNEN heb leren kennen en het is voor mij steeds een inspirerende ervaring om met hen mee te denken om uit eindelijk onze ruime buurt leefbaarder en warmer te maken.  De grote sterkte van SAMEN PLANNEN vzw zit volgens mij bij het niet gebonden zijn aan een grote organisatie.  Hierdoor kunnen ze snel en veel mensen samenbrengen, zonder dat er rekening moet gehouden worden met de regelgeving waaraan grotere organisatie aan gebonden zijn.  Volgens mij is SAMEN PLANNEN vzw een heel goede aanvulling op de grotere bestaande diensten."