Warme woorden

Stefan Perceval
Stefan Perceval

HETGEVOLG - Stefan Perceval (theaterwerkplaats): " SAMEN PLANNEN vzw realiseert mee dromen die voor vele onmogelijk lijken.  Eva Gilis en haar team hebben een dynamiek die wars staat van een organisatie maar veeleer vertrekt vanuit de mensen die ze ontmoeten. SAMEN PLANNEN zet zich in van mens tot mens, zij begeleiden individueel om mensen terug sterker in de maatschappij te brengen.  Als HETGEVOLG zijn we graag de uitvalsbasis voor deze jonge organisatie die hard aan de weg timmert."

Tom De Ridder
Tom De Ridder

MEKANDERS (sector VAPH, personen met een beperking): "Met SAMEN PLANNEN vzw richten Eva en Paul zich op de steeds groter wordende groep van mensen die uit de boot vallen. Op een warme en verbindende manier helpen ze mensen en hun omgeving om weer in hun kracht te komen.  Met een aanpak op mensenmaat en ongebonden door hulpverleningsregels of -procedures. De handen uit de mouwen.  Niet aan de zijlijn blijven staan, maar ondersteunend om mensen weer vleugels te geven. Bovenal werken ze niet enkel op individueel niveau.  Met hun SAMEN WARM initiatief willen ze ook regionaal dingen in beweging krijgen en bestaande warme bewegingen verbinden."

Vzw 't Antwoord - Tom Janssens (vereniging tegen armoede en sociale uitsluiting): "Ik ervaar SAMEN PLANNEN vzw als de lijm tussen verschillende organisaties.  Ze brengen organisaties samen, maar helpen ook mensen met kennismaken met de verschillende mogelijkheden in Turnhout op een zeer laagdrempelige en warme manier."

OCMW Ravels - Sem Erkens: "OCMW Ravels is met SAMEN PLANNEN vzw in contact gekomen via het project 'Buurtgerichte Zorg Ravels'.  Het project richt zich op een kwetsbare buurt in de gemeente Ravels.  Het streeft ernaar de leefbaarheid en de sociale cohesie in de buurt én de leefsituatie van de buurtbewoners te verbeteren door middel van een participatieve, integrale en multidisciplinaire aanpak, vanuit een gezamenlijke inzet van buurtbewoners en lokale zorg- en welzijnsactoren...  Lees hier verder  

Kris Verellen
Kris Verellen

Blenders - Kris Verellen (Optimistische ontdekkers, sterke verbinders): "SAMEN PLANNEN vzw is voor mij een team met een hart voor mensen.  En dat is gauw gezegd, maar in dit geval kan je dat letterlijk nemen.  Eva en Paul staan nooit aan de zijlijn, maar met de enkels in het veld.  Ze zorgen telkens voor maatwerk. Niet op hun maat welteverstaan, maar op maat van de mensen die een beroep doen op hen.  En dat is voor SAMEN PLANNEN haast nooit de gemakkelijkste weg.  Hiervoor verdienen zij mijn hoogste blijk van waardering.  En ook die van u.  Omdat ze tonen waar hulpverlening en nabijheid eigenlijk voor staan." 

Dokterspraktijk Arzo - Sabine Op de Beeck: "Ik leerde SAMEN PLANNEN vzw kennen nadat Eva zich had voorgesteld bij ons op de huisartsenpraktijk.  Sindsdien heb ik deze organisatie leren kennen als een warme, laagdrempelige, niet-oordelende groep van mensen die op een individuele manier sommige personen kan helpen, sommige personen uit hun isolement kan trekken, voor sommige personen een houvast kan zijn.  Een zeer positieve aanvulling bij diensten die al bestaan"

Ils Verstraelen
Ils Verstraelen

LZ Team - Ils Verstraelen (GGZ, sector voor mensen met een psychische kwetsbaarheid): "Ik leerde SAMEN PLANNEN vzw kennen tijdens een vergadering van buurtgerichte zorg in Poppel. Hier bleek de vzw SAMEN PLANNEN (Eva Gilis en Paul) een duidelijke visie te hebben rond participatie.  Hoe kan een kwetsbaar iemand weer deelnemen aan de maatschappij en zijn/ haar burgerschap opnemen?  Ze kunnen als kleine vzw terugvallen op 2 sterkhouders, die elk vanuit hun expertise naar een bepaalde situatie kijken.  Ze werken face-to-face op vraag.  Hierbij zijn ze erg laagdrempelig naar de hulpvrager toe en kunnen, anders dan vaak in het reguliere hulpverleners circuit, de nodige tijd uittrekken om vertrouwen te winnen van de hulpvrager...  Lees hier verder