Privacyverklaring


SAMEN PLANNEN vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  In deze tekst staan de procedures, beleidsregels en activiteiten op gebied van informatiebeveiliging van SAMEN PLANNEN vzw uiteengezet.  In onze privacyverklaring kan je lezen welke informatie we verzamelen tijdens het bezoek van een surfer op onze website, hoe we deze informatie gebruiken en hoe we deze gecapteerde data beveiligen.

Correspondentieadres:

SAMEN PLANNEN vzw, Otterstraat 31, 2300 Turnhout, België

www.samenplannenvzw.be  

Eva Gilis is de functionaris gegevensbescherming van SAMEN PLANNEN vzw.  Zij is te bereiken via info@samenplannenvzw.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

SAMEN PLANNEN vzw verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  Door onze website te bezoeken, te gebruiken of door u te registreren, stemt u ook in met de voorwaarden van het privacy beleid van SAMEN PLANNEN vzw en de daarmee samenhangende voorwaarden.  Als u daarmee niet akkoord kan gaan, verzoeken wij u onze website niet te bezoeken of te gebruiken.  Wanneer een bezoeker zich inschrijft op de nieuwsbrief, verstrekt hij hiermee een aantal gegevens.  De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het bezorgen van mailings- en voor marketingdoeleinden vanuit SAMEN PLANNEN vzw. De adressen worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden niet gedeeld met derden.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.  We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.  Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@samenplannenvzw.be, dan verwijderen wij deze informatie zo snel mogelijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

SAMEN PLANNEN vzw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- SAMEN PLANNEN vzw analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming:

SAMEN PLANNEN vzw neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dit zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SAMEN PLANNEN vzw) tussen zit).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

SAMEN PLANNEN vzw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

SAMEN PLANNEN vzw verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

SAMEN PLANNEN vzw gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.  SAMEN PLANNEN vzw gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.  Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.  Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.  Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.  Deze worden gelinkt aan je IP-adres: Een IP-adres, waarin IP staat voor Internet Protocol, is in een computernetwerk een adres waarmee een NIC (network interface card of controller), of in het Nederlands 'netwerkkaart', van een host in het netwerk eenduidig geadresseerd kan worden binnen het TCP/IP-model, de standaard van "het" internet.  Het is als het ware je digitale voetafdruk.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op onze website worden ook cookies geplaatst door Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SAMEN PLANNEN vzw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@samenplannenvzw.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.  Dit ter bescherming van je privacy.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

SAMEN PLANNEN vzw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@samenplannenvzw.be.  


SAMEN PLANNEN vzw

Eva Gilis

0474 36 18 99

info@samenplannenvzw.be 

www.samenplannenvzw.be 

Ondernemingsnummer: 0677783342