Warme woorden 

Sem Erkens
Sem Erkens

Sociaal Huis Ravels - Sem Erkens: "OCMW Ravels is met SAMEN PLANNEN vzw in contact gekomen via het project 'Buurtgerichte Zorg Ravels'. Het project richt zich op een kwetsbare buurt in de gemeente Ravels. Het streeft ernaar de leefbaarheid en de sociale cohesie in de buurt én de leefsituatie van de buurtbewoners te verbeteren door middel van een participatieve, integrale en multidisciplinaire aanpak, vanuit een gezamenlijke inzet van buurtbewoners en lokale zorg- en welzijnsactoren.  Als OCMW zijn we ons bewust van de afstand, de drempels en de logge structuren. Deze elementen maken de kloof tussen het OCMW en de mens met zijn kwetsbaarheden steeds groter. Het project 'Buurtgerichte Zorg Ravels' tracht de kloof te dichten en SAMEN PLANNEN vzw vormt een belangrijke partner in dit verhaal. SAMEN PLANNEN vzw staat ons bij met raad en daad: van het delen van tips en tricks als het gaat om het outreachend, laagdrempelig en aanspreekbaar zijn, tot het leggen van contacten met buurtbewoners uit de buurt. SAMEN PLANNEN vzw is er voor de organisatie en voor het individu, én dat is net de kracht van hun werking. Eva en Paul verbinden mensen met mensen, mensen met organisaties en organisaties met organisaties. Het zijn bruggenbouwers pur sang en daar maken zij het verschil."