Cera steun voor visuele verslaggeving

05-02-2020

Dankzij de financiële steun van Cera hebben we professioneel materiaal kunnen kopen ter ondersteuning van onze visuele verslaggeving.  

Zowel onze initiatieven SAMEN OP PAD, SAMEN WARM en SAMEN BUREN werken met gedeelde visuele verslaggeving.

Met zo'n 400.000 vennoten is Cera de grootste coöperatie van België.  Cera brengt mensen, middelen en organisaties samen, bundelt krachten, neemt initiatieven en realiseert waardevolle projecten met een duidelijk doel: samen investeren in welvaart en welzijn.

Ook jij kunt deel uitmaken van Cera! Check www.cera.coop